Potato Latkes

Potato Latkes

$12.95
In stock

With applesauce & sour cream

Fried perfectly to order! 3 latkes each.